Πληροφορίες για ξύλινα κουφώματα

Επιλογή κατάλληλου ξύλου για τα κουφώματα

Για την κατασκευή κουφωμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα είδη ξύλου. Από τα Ελληνικά είδη ενδεικτικά αναφέρουμε τη Δρυ, την Πεύκη και, πιο σπάνια, την Καστανιά, ενώ από τα εισαγομένα είδη αυτά που είναι περισσότερο διαδεδομένα στους κατασκευαστές κουφωμάτων της Ευρώπης είναι το Merantiκαι το Σουηδικό Πεύκο. Το τελευταίο χρησιμοποιείται κατά κόρον στην Ευρώπη, αλλά τυγχάνει μικρότερης αποδοχής στη χώρα μας. Στην παραγωγή κουφωμάτων χρησιμοποιούνται, επίσης, τα είδη Teak, Iroko, Sipo, Pitch, Pine, OregonPine, Sapeliκαι Niargon.

 

Τα περισσότερα ξύλα που προέρχονται από τροπικές περιοχές θεωρούνται κατάλληλα για κουφώματα, διότι συνδυάζουν μικρή περιεκτικότητα σε ρητίνη με υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες, ενώ παράλληλα δεν προσβάλλονται από έντομα και μύκητες. Η μεγαλύτερη πυκνότητα ορισμένων Αφρικανικών ειδών, όπως το Irokoκαι το Teak, τα καθιστούν εξαιρετική λύση για την παραγωγή κουφωμάτων, πολύ υψηλής ποιότητας και αξεπέραστης αντοχής.

 

Ο μύθος σχετικά με τη συντήρηση κουφωμάτων

Οι νέες τεχνολογίες βαφής έχουν εξαλείψει την ανάγκη που υπήρχε στο παρελθόν για τη συντήρηση των ξύλινων κουφωμάτων.

Σε αντιδιαστολή με τα κουφώματα από άλλα υλικά, τα ξύλινα κουφώματα μπορούν να μείνουν πάντα καινούρια με απλή φροντίδα και καθαριότητα. Ακόμη και αν, μετά από πολλά χρόνια, παρατηρηθούν αλλοιώσεις στις βαφές, τα ξύλινα κουφώματα μπορούν να επισκευαστούν εύκολα και να γίνουν σαν καινούρια με πολύ μικρό κόστος. Αυτή είναι και η σημαντική διαφορά από τα κουφώματα από άλλα υλικά, καθώς τα τελευταία επισκευάζονται με μεγάλη δυσκολία ή και καθόλου και μπορεί να  υποστούν σημαντικές, μη αναστρέψιμες, μοριακές αλλοιώσεις.

 

Η διάρκεια ζωής του ξύλου προσδιορίζεται κατά μέσο όρο στα 30-40 χρόνια. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως ξύλινες κατασκευές ιστορικών μνημείων, που δε διέθεταν και όλες τις προφυλάξεις, διατηρούνται σε άριστη κατάσταση μέχρι και τις μέρες μας. Βασιζόμενοι σε όλα τα παραπάνω εύκολα μπορούμε να συμπεράνουμε πως η διάρκεια ζωής του ξύλου είναι πρακτικά απεριόριστη με δεδομένη, βέβαια, τη σωστή χρήση και συντήρησή του με έναν απλό καθαρισμό.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Service

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στα:
2353022386
2353021086
info@pangor.gr

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ